Sjaak de Vries, voorzitter

Is voorzitter sinds december 2014. Uitgenodigd door de vorige voorzitter, Theo Sijmons, zet ik mij graag in voor dit prachtige doel. Na een drukke internationale loopbaan in de geneesmiddelen wereld is er nu meer tijd voor activiteiten bij het GNC. Ik heb de afgelopen jaren ook zoveel van de wereld gezien en begrepen, dat het absoluut noodzakelijk is een bijdrage te leveren aan mensen die nog zo de basale behoeften van het leven missen. Kinderen spreken dan altijd tot de verbeelding. Ook de kinderen in Kibagare hebben het moeilijk, zeer arm, weinig eten, en nauwelijks ontwikkelingsmogelijkheden. En toch zo enthousiast en vrolijk! Ik wil graag helpen dit enthousiasme meer fundament te geven en hen, samen met het Bestuur in Nederland en ons comité in Nairobi, helpen met hun groei en ontwikkeling. Ze verdienen het!

Joris Nagtzaam, penningmeester

Ik ben begin 2016 benaderd door de voorzitter, Sjaak de Vries, voor de bestuursfunctie penningmeester voor deze mooie en belangrijke stichting en na het enthousiaste en overtuigende verhaal van Sjaak was ik meteen overtuigd. Ik ben zelf vader van twee jonge kinderen en maak de ontwikkeling van mijn eigen kinderen van dichtbij mee. Als ouder gun je ieder kind goed onderwijs. Het is mooi om een piepkleine bijdrage te kunnen leveren zodat in Kenia weer wat kinderen een echte kans kunnen krijgen! Ik kijk ernaar uit om de school en het comite in Nairobi te bezoeken.

Jeanne Martens, secretaris

Ik ben sinds 2011 lid van het GNC bestuur en draag als secretaris graag een steentje bij. Zo lang ik me kan heugen ben ik bestuurlijk actief. Toen ik gevraagd werd me in te zetten voor het Good News Centre heb ik dan ook graag “ja” gezegd. In 2014 heb ik samen met het bestuur Nairobi bezocht en ik was erg onder de indruk van het vele goede werk dat daar gebeurt. Complimenten voor het team in Nairobi en zeker ook alle kinderen die er hard aan werken om hun eigen omstandigheden te verbeteren. Samen met het bestuur in 's-Hertogenbosch draag ik bij aan het werk van het Good News Centre om zo vele kinderen en jongeren een kans te geven om Good News te worden, voor zichzelf en hun omgeving.

Wil je meer weten over Jeanne Martens, klik hier.

Joost van Rijn, bestuurslid

Aangestoken door de "AFRICA" koorts bezochten mijn vrouw Anneke en ik al vroeg landen zoals Kenya, Tanzania, Zimbabwe en Zuid-Afrika. Op deze reizen werden we vaak rondgeleid in de "townships" en kwamen veel situaties tegen, schooltjes, hutten, slums etc. waar we graag iets aan zouden willen doen.

Via de Stichting Good News Centre Kenya te 's Hertogenbosch zien we een mogelijkheid om ons steentje bij te dragen. We zijn ook al meerdere keren in Kibagare polshoogte gaan nemen”.

Michiel de Nijs, bestuurslid

De kracht van echte hulp ligt in mijn ogen bij het bieden van zelfredzaamheid. Een goede opleiding staat aan de bron van nieuwe kansen. Na de kennismaking met de bevlogen mensen achter Good News Centre Kenya was ik om. De kansen die mijn eigen kinderen krijgen, kunnen we zo ook aan jonge Kenianen uit Kibagare bieden. Zij krijgen via ons comité in Nairobi en de Assumption Sisters of Nairobi echt kansen op een betere toekomst. Voor zichzelf en voor hun familie. Dat via onze stichting nagenoeg 100% van alle inzamelingen bij de kinderen terecht komt is helemaal prachtig. 

Belangeloze inzet

Leden van het bestuur, van het comité en van de Raad van Advies, doen hun werk voor het GNC belangeloos. Zij worden voor hun inzet niet financieel tegemoed gekomen en vragen ook geen onkostenvergoeding.

Op het kantoor van het GNC zijn twee mensen werkzaam nl. Robert en Ann. (omdat zij nauw samenwerken met de vrijwilligers in Nairobi, stellen ze zich voor hier op deze pagina bij het comite) 

Het Good News Centre team in Nairobi

Op deze foto staan van links naar rechts: Marise Ouwerkerk, Mia van de Vlugt, Anne Njambura, Marian Voskamp, Carline Poublon, Robert Wahinya.

Marian Voskamp, Voorzitter Comité Nairobi

Marian Voskamp woont sinds 2007 in Kenia. Daarvoor woonde zij 8 jaar in Turkije. Ook woonde zij in Ethiopie en in Australie. Zowel haar man als zij zijn alumni van de Haagse Hogere Hotelschool en zij reist met haar man mee die directeur is voor Hilton International Hotels. “Als voorzitter van het Good News Comité in Nairobi ben ik wekelijks op het GNC kantoor in Kibagare waar ik de studenten van het GNC sponsorship programma spreek. Ik ben verantwoordelijk voor het budget en voor het aansturen van de lokale administratieve medewerker en de boekhouder. Daarnaast zorg ik voor de communicatie tussen de Assumption Zusters, die de scholen van het Good News Centre besturen en het bestuur in Den Bosch. Kenia is een prachtig en heerlijk land. Om naast de vele bezoeken aan wildparken ook op deze manier betrokken te zijn geeft je een bredere kijk op het land. Het helpen van deze jonge, minder bedeelde studenten geeft mij veel voldoening."

Marise Ouwerkerk, lid van het Comité in Nairobi

Marise Ouwerkerk woont sinds maart 2014 in Nairobi samen met haar man Maarten en hun twee dochters Nina en Elize. Maarten werkt voor de Rabobank. Marise is Socioloog en heeft de afgelopen jaren in Nederland in de Jeugdzorg gewerkt (jeugdgevangenis en gesloten jeugdzorg). Eerst als gezinstherapeut en daarna als trajectbegeleider. "Ik heb altijd met heel veel plezier jongeren begeleid en gemotiveerd en ben dan ook erg blij dat ik deze werkzaamheden voort mag zetten voor het Good News Centre, om er zodoende voor te zorgen dat de jongeren uit Kibagare een kans krijgen op een betere toekomst.

Mia van der Vlugt, lid van het comité in Nairobi

Ann Nyambura

Ann heeft boekhoudkunde gestudeerd aan Strathmere University dankzij het programma van GNC. Ze is in 2015 afgestudeerd en helpt sindsdien twee dagen in de week bij ons op kantoor! Zij is een waardevolle kracht en een voorbeeld van Good News.

Robert Wahinya

Robert Wahinya komt uit een groot arm gezin met 7 kinderen. Beide ouders leven niet meer. Robert heeft een zeer bewogen jeugd gehad. Good News Centre besluit hem te sponsoren als hij met succes zijn lagere school afmaakt.  De middelbare school rondt hij af met een B (A is het hoogst). GNC helpt hem verder met een accounting opleiding. In 2012 komt hij partime bij GNC werken, eerst als assistent administratief medewerker, vervolgens als accountant en nu als full-time maatschappelijk werker. Hij draagt zorg voor de administratie en heeft nauw contact met alle studenten en scholen.  GNC is zeer blij met deze vrolijke, betrouwbare en enthousiaste collega”.

Theo Sijmons, lid van de Raad van Advies

Theo Sijmons zat vele jaren in het bestuur, was van 2002-2014 voorzitter en daarna nog een tijdje algemeen bestuurslid. Het is heel waardevol dat al deze kennis niet verloren gaat en daarom wordt het zeer gewaardeerd dat Theo is toegetreden tot de Raad van Advies.

"Ik ben een zwager van Nel Suijkerbuijk die de stichting in 's Hertogenbosch in 1986 mede heeft opgericht. Ik ben nu gepensioneerd en na jaren intensief bedrijfsleven vind ik het erg bevredigend me te kunnen inzetten voor zo’n waardevol doel in een sloppenwijk. Natuurlijk besef ik dat wat we doen een druppel op de roodgloeiende plaat is, maar voor mij is elk mens er één, dus sta ik helemaal achter onze slogan": “Geef ieder kind een kans”.

Hein van Asperen, lid van de Raad van Advies

"Graag geef ik gehoor aan het verzoek om lid te worden van de Raad van Advies van de Stichting GNCK en zo mijn bijdrage te leveren aan de toekomst van deze stichting en daarmede aan de toekomst van een aantal jonge mensen in Kenia.

Gedurende de periode 1996-2001 heb ik als diplomaat in Nairobi mogen wonen en werken. Mijn vrouw heeft zich vanaf 1997 in verschillende functies ingezet voor het Good News Centre en ik heb op enige afstand het wel en wee mogen volgen.

Met mijn Kenia ervaring verwacht ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan het bestuurlijk gebeuren, mede omdat ik overtuigd ben van de effectiviteit van onze stichting, vanwege de unieke combinatie van het bestuur hier en het comité in Nairobi.

Sylvia van den Hoek, lid van de Raad van Advies

Na vier jaar Nairobi, waar wij woonden, omdat mijn man daar werkte, zijn we sinds 2016 weer in Nederland. In Kenia hebben we een geweldige leuke tijd gehad, waar het werken voor Good News Centre, aan bij gedragen heeft. We werkten in een enthousiast team en ik vond het fijn om wat voor de kinderen daar te doen. Terug in Nederland miste ik het werk bij GNC, maar is het leuk om toch op deze manier enigszins verbonden te blijven.